• 1. Digitalne frekvencije
  306 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  314 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  322 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  330 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  338 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  346 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  354 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  362 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  370 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  378 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  386 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  394 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  402 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  410 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  418 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  426 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
 • 2. Sta je kablovska TV?
  Kablovska industrija, onakva kakvu je i danas poznajemo, nastala je u kasnim 40-godinama. Tada su se pod skraćenicom CATV podrazumijevali zajednički antenski sistemi (community antenna television), međutim danas se pod tom skraćenicom podrazumijeva kablovska televizija (cable television).
 • 3. Kako se vrsi prijenos signala i podataka?
  Prijenos podataka do krajnjih korisnika ostvaruje se putem infrastrukture kablovskog distributivnog sistema (KDS). Glavna stanica KDS-a predstavlja glavni optički centar iz koga se magistralnim optičkim linijama, signal prenosi do optičkog čvora u svakom od naselja iz područja distribucije. Dalji prenos podataka, do krajnjih korisnika ostvaruje se putem koaksijalnih kablova i pojačala visokog kvaliteta. Istovremenim korištenjem optičkih i koaksijalnih kablova, ubrzava se instalacija, smanjuje kompleksnost i potreba za održavanjem mreže, a s druge strane omogućava se kvalitetan prenos u jako velikom propusnom opsegu.
 • 1. Koje su prednosti KTV?
  Kablovska televizija Vam omogućava kvalitetan prijem velikog broja zemaljskih i satelitskih TV programa,
  koji su izabrani na osnovu naših kontakata sa korisnicima.
  Oslobađate se brige oko postavljanja i održavanja
  svojih antena.
 • 2. Širenje mreže KTV E-G-E
  Svakim danom radimo na unapređivanju našeg sistema, što u smislu poboljšanja kvaliteta signala kablovske televizije, što u uvođenju novih interesantnih programa i novih usluga.
 • 3. Koji programi su zastupljeni?
  Emitujemo programe za sve uzraste. Od dječijih kanala, preko sportskih i informativnih, domaćih i inostranih, do kanala za odrasle.

Uputstvo za podešavanja uređaja

 • 1. podesavanje DVB-C resivera
  1. Na daljinskom pritisnete tipku MENU
  2. U izborniku meni odaberite manualna instalacija (slika 1)
  3. U izborniku manualna pretraga u polje frekvencija upišete (XXX000) potom u polje symbol rata upišete 6900 I u polje modulacija upišete 256 QAM potom idete na pokretanje pretrage
  4.Nakon završetka vaši kanali bit će automatski spremljenii
  5. operaciju 3. Ponavljate za frekvencije
  306 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  314 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  322 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  330 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  338 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  346 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  354 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  362 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  370 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  378 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  386 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  394 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  402 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  410 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  418 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  426 MHz, SYMBOL RATE: 6900, QAM 256
  Modulacija je za sve frekvencije ista 256 QAM
  Nakon završene pretrage po frekvencijama moći ćete pratiti digitalnu tv u SD rezoluciji I nekoliko kanala u HD rezoluciji.
  Možete na sličan nacin konfigurisati I tv prijemnik koji podrzava dvb-c tuner.
  Na isti način vrši se instalacija za sljedeće resiver synaps chd 3100;synaps csd300;globalteq (kod početnog menija password upišete 7855) i opticum resiveri .

Cijene usluga Kablovske televizije
provjerite klikom na dugme

Osjetite moć Kablovske televizije i kablovskog interneta na Vašoj adresi

info@ktv-ege.ba
080 030 510